Podjetje Blisk d.o.o., ustanovljeno leta 1990, je ena največjih livarn za tlačno litje aluminija v zasebni lasti v Sloveniji. Zaposlujemo 58 delavcev in letno ustvarimo 5 mio prometa. Razpolagamo s sedmimi livarskimi stroji zapiralne sile od 150t do 1150t. Poleg tlačnega litja nudimo tudi izdelavo orodij ter mehanske in površinske obdelave ter dodelave ulitkov. Poslujemo v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2000. Naši kupci prihajajo iz področja elektro in avtomobilske industrije, sodelujemo tudi s priznanimi naročniki iz Nemčije, Avstrije ter Italije.

Poslanstvo in vizija

Podjetje Blisk d.o.o. kot moderno družinsko podjetje z uspešnim združevanjem znanja in izkušenj dopolnjuje kvalitetno ponudbo tlačnega litja na Gorenjskem. Kakovost storitev je skrb vseh zaposlenih, zadovoljen kupec pa edina garancija za uspešno rast podjetja ter ustvarjanje novih delovnih mest. Nenehno investiranje v posodabljanje strojnega parka je pogoj za ohranitev konkurenčnih prednosti podjetja na naših ciljnih trgih v srednjeevropskem prostoru.

Struktura kupcev

Graf2
Graf

Kje so naše prednosti

 • Strokovnost in izkušnje
 • Fleksibilnost v odzivu na naročnikove zahteve
 • Kompletnost ponudbe
 • Pozitivna podjetniška miselnost
 • Velika stopnja motiviranosti zaposlenih
 • Vodilne poslovne funkcije v pristojnosti članov družine
 • Finančna stabilnost podjetja
 • Komunikacija v angleškem in nemškem jeziku

Dejstva in številke

 • Poleg litja nudimo tudi orodjarske kapacitete, možnost mehanskih obdelav in dodelav, površinske obdelave ter lastno dostavo blaga naročnikom
 • Povprečna starost naših strojev je manj kot tri leta
 • Struktura kupcev:
  elektro industrija: 50%
  avtomobilska industrija: 35%
  ostalo: 15%
 • delež kupcev izven Slovenije:       40%

Zgodovina podjetja