A– STROJNI PARK

B – ULITKI

Za proizvodnjo ulitkov uporabljamo sledeče Al-zlitine:

Naročniku na zahtevo dostavimo atest za uporabljeno Al-zlitino Maximalna teža ulitka je 5 kg

C – ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

D – IZDELAVA PROTOTIPOV