Storitve

Storitve

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Vhodna kontrola kakovosti
Uporaba statističnih metod vzorčenja
Procesna kontrola Uporaba kontrolnih kart; analize sposobnosti procesa - CPK, analize sposobnosti pomembnih karakteristik - SPC meritev
Analiziranje napak z diagrami po Pareto sistemu
Statistična kontrola - vzorčenje izdelkov v procesu
Potrditev/verifikacija 1. kosa - sprostitev/odobritev procesa
Analiza sposobnosti merilne opreme (R&R, MSA)
Statistična metoda / vzorčenje gotovih proizvodov posameznih serij - s ciljem zagotavljanja kakovosti gotovih serij na nivoju "ZERO DEFECT"
Ostale metode za učinkovito nadzorovanje procesov in produktov
Katalog napak za vsak izdelek posebej (preprečevanje ponovitve iste napake)
Uporaba FMEA metod
Planiranje procesov s QM plani - plani kontrole, APQP
Izvajanje meritev dimenzij izdelka v fazi poizkusa za potrditev pri kupcu (merilnica)
Testiranje (po željah kupca)
Uporaba 8D - metode za reševanje neskladnosti oz. izvedbo korektivnih ukrepov
Končna statistična kontrola
Spektralna analiza devetih vrst materiala
Med proizvodnim procesom rentgensko ugotavljanje prisotnosti lunkerjev