Storitve

Storitve

CNC obdelava

CNC obdelava

1. HAAS VM2HE

VMC; 762 x 508 x 508 mm (xyz), 30-hp (22.4kW) 12,000 rpm

2. HAAS VF2 SSHE

VMC; Super Speed 762 x 406 x 508 mm (xyz), 30-hp (22.4kW) 12,000 rpm

3. HAAS Super Mini Mill 2

VMC; 508 x 406 x 356 mm (xyz), 15-hp (11,2kW) 10,000